Hálózatanalízis

 

Napjainkban a felhasználók számára egyre inkább előtérbe kerül a villamos energia minőségének fontossága. Az energiaszolgáltató által elfogadhatónak vélt minőségi szint nagyon különbözhet a szükségestől, vagy a fogyasztó elvárásától. A legnyilvánvalóbb villamosenergia-minőségi hibák a teljes feszültség kimaradások, illetve a rövid és hosszúidejű feszültségletörések. Ugyanakkor a felhasználó számára komoly gondot okozhatnak a feszültségingadozások, a harmonikusok, valamint a légköri és kapcsolási tranziensek.

 

A tökéletes energiaellátás olyan lenne, amely folyamatosan rendelkezésre áll, a megengedett feszültség- és frekvencia tűréshatárokon belül, a hullámalak pedig tökéletesen szinuszos. A felhasználói alkalmazás jellegétől, a berendezésektől és a felhasználói igénytől függ, hogy a tökéleteshez képest mekkora eltérés fogadható el.

 

Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a villamos energia minőségét, tisztában legyünk a paraméterek még elfogadható értékektől való eltérésével, valamint feltárjuk a problémák forrását, és megoldást keressünk a villamos energia minőségének a javítására, közvetlen műszeres méréseket kell végeznünk a villamos hálózaton.

 

Ebben is partnereink rendelkezésére állunk. A mérésekhez speciálisan erre a célra kifejlesztett korszerű hálózat-analizátorokat alkalmazunk. A partnereinknél felmerült, villamos energia minőséggel kapcsolatos problémák jellegének függvényében gondosan megtervezett méréseket végzünk a főelosztóban, a betáplálási ponton, majd pedig egy-egy konkrét fogyasztó hálózatra csatlakozási pontján, mely során rögzítjük a következő paramétereket:

 

» frekvencia

» áramerősség, feszültség

» teljesítménytényező

» hatásos és meddő teljesítmény

» áram és feszültség felharmonikusok

» hálózati zavarok

» feszültség-letörések

» flikker

» tranziensek

 

Az általunk használt hálózat-analizátorok a magas mintavételezési frekvenciának és a nagy tároló kapacitásnak köszönhetően alkalmasak olyan gyors lefolyású események rögzítésére, mint a feszültség-letörések, vagy a légköri és kapcsolási tranziensek.

 

A mérések során az EN 50160 szabvány előírásainak meg- (vagy nem) megfelelésén túl pontos képet kapunk a villamos-energia ellátó rendszer állapotáról, a hálózat felharmonikus szennyezettségről (az 50. rendszámig bezárólag), a fázisjavító berendezés működéséről, az áram- és feszültség-jelalak torzulásokról, tranziens-túlfeszültségek kialakulásáról, és azok lehetséges okairól. A mérési eredmények kiértékelése után rövid-, közép-, és hosszú távú intézkedési terv készíthető a feltárt hibák elhárítására, minek eredményeképpen a villamos rendszer üzembiztonsága és a felhasznált villamos energia minősége meg fog felelni a felhasználó elvárásainak.

 

A villamos energia minőségének és az erősáramú hálózat állapotának vizsgálatán túl a hálózat analizátorral végzett mérések alapján a villamos energia felhasználás optimalizálása is elvégezhető. Ahhoz, hogy optimalizálni tudjuk a villamos energiafelhasználást, a fogyasztási adatok pontos ismerete szükséges. Ezen adatok pedig a villamos paraméterek mérésével szerezhetők be. Minél több mérési adat áll rendelkezésünkre, annál pontosabb prognózist készíthetünk a jövőbeni energiafelhasználásunkat illetően.

 

 

És a végén talán a legfontosabb jelmondatunk:

 

"Mérési eredmények nélkül döntést hozni nem lehet!"

 

 

 

 

© flow-RÁCIÓ zRt. 1203 Budapest, Török Flóris utca 17. Tel: +36-1-284-8000; +36-30-284-8000; posta@flowracio.hu